Mogelijkheden om een deel van de kosten vergoed te krijgen:

Vergoedingen door zorgverzekeraars 2023

Als u aanvullend bent verzekerd dan is kans groot dat je verzekeraar de therapiekosten gedeeltelijk vergoedt. 

De therapie valt onder “ alternatieve zorg”.

Als verzekeraars tot vergoeding overgaan van therapie is dit op basis van de NVPA registratie of registratie LVPW. Kijk de hoogte van vergoedingen na bij uw verzekeraar, vraag naar: aanvullend pakket, psychosociale hulpverlening, NVPA of RBCZ.

Bekijk hier het vergoedingenoverzicht NVPA 

Vergoedingen van de zorgverzekering zijn vastgesteld per verzekerd persoon. Dekt een verzekering de therapiekosten, dan heeft ieder verzekerd gezinslid recht op de vastgestelde vergoeding. Voorbeeld: zowel u als uw partner hebben een aanvullende zorgverzekering. Volgens het vergoedingen overzicht vergoedt de verzekering veertig euro per gesprek. In dat geval ontvangen jullie samen niet veertig, maar tachtig euro per gesprek.

Minderjarige kinderen:

Vanaf 1-1-2018 voeren de gemeenten een grote verandering in de organisatie van de jeugdzorg in. In de regio IJsselland (waar onder andere Deventer onder valt) geldt het volgende: wanneer je naar een gezinscoach of (huis)arts gaat, maakt deze een inschatting van de omvang en zwaarte van de problemen. Er wordt gekeken aan welke hulpverleningsdoelen er gewerkt moet worden en zo kan er bepaald worden in welk profiel een jeugdige hoort. Vervolgens kun je kijken welke jeugdhulpaanbieders zijn gecontracteerd voor dit profiel, waaruit je een aanbieder kunt kiezen.

De hulpverlening bij Praktijk Carucci wordt vergoed door de gemeenten uit de regio IJsselland: Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Zwolle, Ommen, Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland. 

Wanneer een jeugdige is ingedeeld in een profiel waar Praktijk Carucci niet als hoofdaannemer voor is gecontracteerd, kan gekeken worden of Praktijk Carucci als onderaannemer van een andere organisatie die wel voor het betreffende profiel is gecontracteerd een deel van de behandeling kan uitvoeren.
 
 

De werkgever:

In veel gevallen is in overleg met de afdeling personeelszaken de werkgever bereid een deel van de kosten voor haar rekening te nemen omdat zij daarmee het welzijn van de medewerker verbetert. Het ziekteverzuim zal dalen en de productiviteit van het bedrijf zal stijgen. Vaak is er in de CAO een coachingsbudget opgenomen. Dit bedrag wordt ieder jaar door de werkgever gereserveerd voor de werknemer en kan na overleg met de werkgever vrij besteed worden aan coaching. Meestal ligt dit bedrag rond de 500 euro.