"Ik heb haar als relatietherapeut ervaren als een vakvrouw die helderheid brengt in oorzaak en gevolg van relatieproblemen, interactiepatronen tussen partners helder maakt, een ieder zijn-haar verantwoordelijkheid laat nemen voor omgaan met (eigen) emoties en het gedrag wat daar uit voortvloeit, te allen tijde de regie en onpartijdigheid behoudt gedurende de therapiegesprekken. Kortom; als je als partners uiteindelijk écht bereid bent om oorzaak en gevolg en toekomst(on)mogelijkheden onder ogen te zien, dan heb je aan haar een zeer deskundige gesprekspartner en begeleider.”

 

 „Ik vond de gesprekken heel prettig en inzicht gevend. Bedankt!”

 

"Ik heb het fijn gevonden hoe je mijn emoties over het partnerbedrog wist terug te brengen tot de essentie. Ik ben weer in verbinding met mijn partner en de relatie is niet gestrand  maar sterker en volwassener  geworden. Daar heeft jouw integere en onbevooroordeelde benadering erg aan bijgedragen. Dank!"

 

"Je hebt mij in alle sessies ontzettend geholpen en mij handvatten gegeven om met de situatie om te gaan, dank daarvoor"

 

"Vind jou een deskundige, toegankelijke en zorgvuldige therapeute!
De gesprekken waren verhelderend! Dank voor jouw inzet en inbreng!"