"Dankzij de gespreksbegeleiding vanuit de praktijk is het mogelijk gebleken om het verleden af te kunnen sluiten en naar de toekomst te kunnen kijken. De therapeute benoemt de situatie doortastend en kan snel schakelen in de denkwijze van gesprekspartners. Ze geeft op rustige wijze handreikingen, ondersteund door theorie. Dit alles maakte de gesprekken onder haar begeleiding waardevol.”

 "Fijn dat je zo deskundig gewerkt hebt met de leidsters in opleiding. Je hebt een mooie verbinding tot stand gebracht tussen het gebruik van de meldcode Huiselijk geweld als instrument en het verzorgen van de vertrouwensrelatie tussen opvoeder en medeopvoeder. Je creëerde een veilige en open leersituatie, waarvoor dank.” Clara Selder, directrice Heemhuys Kinderopvang."

"Al na de eerste keer was er een klik door de bijzonder prettige manier van benaderen. Het zo belangrijke luisteren naar de ander kreeg alle aandacht. De problematiek werd al snel duidelijk. De heldere vragen en opdrachten waren een verademing om tot een positief resultaat te komen. Al snel merkten wij verbetering in onze relatie. Door de integere benadering van onze problemen, konden wij vrijuit spreken, zeker met name over tere, intieme onderwerpen. De geboden veiligheid zorgde ervoor, dat deze moeilijke grens gepasseerd kon worden. Dit gegeven heeft er vooral toegeleid, dat wij na enkele gesprekken zelf op weg konden gaan. De gegeven mogelijkheid om altijd weer terug te komen als er vragen zijn bij vast lopen in het besproken traject en problemen toch niet te kunnen oplossen, was voor ons een steun in de rug om zelf verder te gaan. Het vertrouwen van onze therapeut in het zelfstandig verder kunnen oplossen van onze problemen, gaf ons een warm gevoel. Met dank kijken wij terug naar een fijne begeleiding van onze problemen, naar een omslag in ons leven."  

"Ik constateer dat de methodes die we tijdens de sessies hebben besproken mij in de praktijk erg helpen. Bedankt voor de ondersteuning."

"We zijn maar een paar keer bij je geweest, maar natuurlijk hadden we al heel wat jaren aan onszelf gesleuteld. Omdat we nu zeker wilden stellen dat we niet meer van elkaar weglopen besloten we bij jou aan te kloppen en ik ben blij dat we dat gedaan hebben. Wat mij zeer aanspreekt in jouw aanpak is dat je goed luistert en vervolgens op jouw eigen intuïtieve wijze kernachtig de essentie weergeeft. Daarbij versta je de kunst om het probleem te verzachten door er met een vriendelijker blik naar te kijken. Je hebt me er beter bewust van gemaakt dat we allemaal van binnen nog steeds ons innerlijke kind verbergen en dat dat kind de ruimte mag krijgen. Hij is gewoon af en toe een beetje stout, meer is het niet. Ik vond het ook verhelderend om mijn partner te horen vertellen hoe hij de zaken ervaart. In de gesprekken die wij thuis met elkaar voeren is het toch lastiger om de vooroordelen aan de kant te zetten. Ik weet nu dus dat ik niet altijd goed genoeg naar hem luister."

 

"Aanleiding om hulp te zoeken was een voorval in de relatie wat vertrouwen geschaad heeft. We kwamen daar zelf niet uit. Het resulteerde in afstand en boosheid, meestal niet uitgesproken. 

Eerste kennismaking, met ons beiden praten, en opbouwen van vertrouwen en geloof in een oplossing. 

Ze heeft ons beiden diepgaand bevraagd, in soms heftige diepgaande sessies, die altijd te denken gaven, en je een dieper inzicht geven in wat er onder de oppervlakte speelt. Het bleef wel altijd veilig en opbouwend voelen. Soms deed ze dat door vragen, door een schema op een whiteboard, persoonlijke ervaringen of door een boek aan te bevelen. Vanuit haar ervaring en deskundigheid heeft ze ons op een nieuw spoor gezet, waar we nu zelf mee verder kunnen. Langdurige relaties zijn aan verandering onderhevig, en vinden zichzelf steeds opnieuw uit. Daar zijn we mee aan de slag."