Systeemtherapie bij huiselijk geweld.

 Systeemtherapie is effectief wanneer er sprake is van beginnend of gevorderd huiselijk geweld: niet de relatie hoeft te stoppen, maar het geweld moet stoppen. We gaan niet op zoek naar schuldigen, maar wel naar hoe ieder zelf en met elkaar een bijdrage kan leveren aan het maximaal vergroten van de eigen en elkaars veiligheid.

Volwassenen

Wanneer een ruzie overgaat in geweld heeft dit gevolgen het gevoel van veiligheid binnen de relatie gevoelens van angst, schaamte en machteloosheid kunnen gaan domineren. Zonder voldoende veiligheid kan er niet aan verandering gewerkt worden, dus de veiligheid van alle gezinsleden moeten binnen de behandeling voldoende gewaarborgd zijn. De systeemtherapie is effectief bij partners die zonder geweld hun relatie willen voortzetten. Om de geweldsspiraal te doorbreken wordt er in eerste instantie gewerkt aan het creëren van veiligheid voor partners en de kinderen. Dit betekent dat er actief gewerkt wordt aan het reguleren van oplopende emoties waarbij gekeken wordt naar alternatieve manieren om de opgebouwde spanning kwijt te raken. Wanneer partners de regie hebben over het geweld, wordt verder onderzocht welke veranderingen gewenst zijn en de communicatie en wat de meest passende weg is om tot die verandering te komen.

Kinderen

 Het doel van de therapie is dat kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld kunnen spreken over hun ervaringen zonder dat ze het gevoel hebben verraad te plegen. Kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld zijn vaak in de veronderstelling dat zij verantwoordelijk zijn voor het geweld. Loyaliteitsgevoelens ten aanzien van hun beide ouders maakt dat kinderen in conflict zijn met zichzelf en hier niet over spreken.Het verwerken van wat het kind heeft meegemaakt staat centraal door middel van praten, tekenen en spelen. Dit kan zowel binnen een individuele therapie als gezinstherapie plaatsvinden.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Vanuit de praktijk wordt een training implementatie van de meldcode aangeboden. Deze verdiepende training gaat in hoe je een zorggesprek voert vanuit een systeemvisie, waarbij het houden van verbinding met het gezin centraal zijn. Hoe voer je een gesprek met ouders en houd je de relatie met hen goed? Deze training wordt op maat aangeboden. Voor meer informatie neem gerust contact op met de praktijk.